ConnFinity is een vzw met een Algemene Vergadering en een Bestuursorgaan.

Statutair hebben we 2 categorieën van leden:

  • werkende leden (met stemrecht): Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon en/of organisatie kan zich kandidaat stellen als werkend lid op voorwaarde dat deze natuurlijke en/of rechtspersoon en/of organisatie expertise of ervaring heeft in bemiddeling en/of levenseindesituaties.
  • toegetreden leden (zonder stemrecht): Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan bij de vzw een schriftelijke aanvraag indienen om toegetreden lid te worden.