Uitgangspunten

 

ConnFinity werd opgericht vanuit een aantal vaststellingen, die mee onze uitgangspunten vormen::

 

Omgang met sterven en dood is niet eenvoudig

Sterven is inherent aan het leven. Toch heerst er vandaag nog heel wat angst rond dit gebeuren, althans in onze westerse samenleving. Doordat het proces van sterven en de dood de voorbije decennia uit ons dagelijkse leven werden verbannen, heerst er een cultuur waarin de dood wordt ontkend.
Sterven betekent verlies, in de eerste plaats voor de stervende zelf, maar ook voor de omgeving. Afscheid nemen wordt in veel gevallen als traumatisch ervaren. Door het onomkeerbare van de dood wordt dit nog extra bemoeilijkt.

 

Sterven brengt vaak conflict met zich mee

Vernemen dat men palliatief is, kan mensen in conflict brengen met zichzelf en met hun omgeving.
Ook de naasten kunnen in conflict komen met de stervende of met elkaar. Conflicten opgebouwd in de loop van het leven kunnen plots een scherp en dwingend karakter krijgen. In bepaalde situaties kunnen deze conflicten niet meer tijdig besproken worden of opgelost, tot spijt van de betrokkenen.

De conflicten werden niet onderkend of werden vermeden, vaak omdat niemand kon helpen. Conflicten rond bv. levenseindekeuze, opvoeding, misbruik, carrière, erfenis kunnen dit afscheid zodanig bemoeilijken dat de stervende onrustig of in eenzaamheid sterft en/of dat naasten er niet toe komen om het verlies daadwerkelijk te verwerken.

 

Zorgverleners zijn vaak weinig vertrouwd met levenseindeconflicten

Bij gebrek aan specifieke opleiding ter zake missen zorgverleners vaak de adequate kennis en expertise om conflictsignalen van patiënten en/of naasten te herkennen, waardoor conflicten onopgelost blijven. Indien een conflict toch wordt gedetecteerd, stelt zich ook het probleem wie het aanspreekpunt is om de betrokkenen in beweging te brengen om aan hun relationeel herstel te werken.