Visie en Missie

VISIE

Wij geloven heel sterk dat verbinding essentieel is in het leven en ondanks alles mogelijk blijft. Bemiddeling in levenseindesituaties kan mensen helpen om zich (opnieuw) met elkaar te verbinden en bevrijd te voelen. Als bemiddelaars willen we mensen helpen om elkaar de hand te reiken, zodat ze in vrede afscheid kunnen nemen.

TOELICHTING BIJ ONZE NAAM 'CONNFINITY'


ConnFinity is de samentrekking van 'conflict' en 'finity'.


Praten over de dood is voor velen moeilijk. Het levenseinde wordt nog moeilijker als er conflicten zijn. Als mensen afscheid nemen in conflict, botsen ze op een pijnlijke manier op de eindigheid van het leven.


ConnFinity is ook de samentrekking van 'connection' en 'infinity'.


Wanneer mensen zich met elkaar kunnen verbinden voor het afscheid, wordt het mysterie van de oneindigheid voelbaar.

 

MISSIE

ConnFinity bevordert bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en aan het levenseinde, en maakt op die manier mogelijk dat mensen zich (opnieuw) met elkaar verbinden voor het afscheid.

 

Dit doen we op drie manieren:

 

 1. bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde
 2. opleiding:
  - opleiding tot bemiddelaar in levenseindesituaties
  - opleiding van professionelen uit andere disciplines om conflicten te
     leren detecteren en bespreekbaar te maken. Indien gewenst kunnen
     zij doorverwijzen naar de bemiddelaars van ConnFinity
 3. .uitbouw van een kenniscentrum op het vlak van conflicten in levenseindesituaties

  ConnFinity wil met dit aanbod een leemte invullen in de zorg en hulpverlening en in de samenleving. We willen helpen om de dood en conflicten bespreekbaar te maken, met als doel ervoor te zorgen dat meer mensen in vrede afscheid kunnen nemen.

 

MEER TOELICHTING


Het levenseinde kan een intens gebeuren zijn, waarbij een soort verdichting optreedt: ervaringen en herinneringen worden scherper beleefd, zowel door de stervende als door de naasten. Mensen maken de balans van hun leven op, en stellen zich de vraag wat de zin van hun leven is (geweest). Als het goed is, kan dit leiden tot dankbaarheid, aanvaarding en een harmonieus afscheid. Maar het kan ook leiden tot het heropflakkeren van conflicten die opgebouwd werden in de loop van het leven, die al lang sluimerden en nu plots een scherp en dwingend karakter krijgen.
Er kunnen ook conflicten ontstaan naar aanleiding van het levenseinde zelf: meningsverschillen rond zorgverlening, euthanasie, uitvaartregeling, erfenis,... 
Als mensen ervoor kiezen om ondanks alles toch te zoeken naar verbinding, dan kan ConnFinity ondersteuning bieden. We willen een veilig kader creëren om moeilijke situaties en conflicten bij het levenseinde zichtbaar en bespreekbaar te maken, in plaats van ze te ontkennen of weg te stoppen.
We kunnen helpen het conflict te identificeren en te benoemen, mensen helpen taal te geven aan hun noden, behoeften en verlangens, en te luisteren naar elkaar. Op die manier kunnen we hen ondersteunen om zich opnieuw met elkaar te verbinden voor het definitieve afscheid, en kunnen we bijdragen tot een sereen verloop van het stervensproces.