Actueel: ConnFinity organiseert in het voorjaar 2020 voor de tweede keer een postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'. Dit in samenwerking met de hogeschool VIVES campus Kortrijk.

Lees hier verder

Ben je betrokken in een conflict
in de laatste levensfase of bij het levenseinde?

Wil je dit graag bespreekbaar maken
in een veilige context
en opnieuw tot verbinding komen,
met de ondersteuning van een bemiddelaar?

Ben je zorg- of hulpverlener en wil je 'bemiddelingsgericht' leren omgaan met conflicten? 

Ben je bemiddelaar, of wil je leren bemiddelen bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde?

Ben je verantwoordelijke van een voorziening in de sector van zorg en hulpverlening, of professional in een andere setting? 

Wil je beroep doen op onze expertise, of ons bemiddelingsaanbod kenbaar maken aan je personeel of je patiënten / cliënten?