Voor particulieren

Ben je betrokken in een conflict
in de laatste levensfase of bij het levenseinde?

Wil je dit graag bespreekbaar maken
in een veilige context
en opnieuw tot verbinding komen,
met de ondersteuning van een bemiddelaar?

Voor professionals

Ben je zorg- of hulpverlener en wil je 'bemiddelingsgericht' leren omgaan met conflicten? 

Ben je bemiddelaar, of wil je leren bemiddelen bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde?

Voor professionals

Ben je verantwoordelijke van een voorziening in de sector van zorg en hulpverlening, of professional in een andere setting? 

Wil je een beroep doen op onze expertise, of ons bemiddelingsaanbod kenbaar maken aan je personeel of je patiënten / cliënten?