Voor particulieren

 

Het leven zit vol verschillen, tegenstellingen,... . Zo lang er openheid en respectvol gesprek is, kan dit heel verrijkend zijn.

Maar iedereen kent het wel: Soms ontaardt het gesprek in hoogoplopende ruzies, conflicten,... Of soms stopt het gesprek, maar blijven de spanningen onderhuids verder leven,
soms jaren lang. 

Wij kunnen jou en je naasten helpen om een ruzie uit te klaren, een conflict bespreekbaar te maken... We richten ons op conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde. Het kan gaan om conflicten uit het verleden die opnieuw opborrelen, of om conflicten over euthanasie, erfenissen, de organisatie van de uitvaart, de verdeling van de zorg voor zorgbehoevende ouders...

 

Als bemiddelaars willen we mensen helpen om elkaar de hand te reiken, zodat ze in vrede afscheid kunnen nemen. Wij geloven heel sterk dat verbinding essentieel is in het leven en ondanks alles mogelijk blijft. 

 

Ben je betrokken in een conflict
in de laatste levensfase of bij het levenseinde?

Wil je dit graag bespreekbaar maken, in een veilige context
en opnieuw tot verbinding komen,
met de ondersteuning van een bemiddelaar?

Dan kan je bij ons terecht.

Voor professionals

Ben je zorg- of hulpverlener en wil je 'bemiddelingsgericht' leren omgaan met conflicten? 

Ben je bemiddelaar, of wil je leren bemiddelen bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde?

Ben je verantwoordelijke van een voorziening in de sector van zorg en hulpverlening, of professional in een andere setting? 

Wil je een beroep doen op onze expertise, of ons bemiddelingsaanbod kenbaar maken aan je personeel of je patiënten / cliënten?