Visie en Missie

 

VISIE

Wij geloven heel sterk dat verbinding essentieel is in het leven en ondanks alles mogelijk blijft. Bemiddeling in levenseindesituaties kan mensen helpen om zich (opnieuw) met elkaar te verbinden en bevrijd te voelen. Als bemiddelaars willen we mensen helpen om elkaar de hand te reiken, zodat ze in vrede afscheid kunnen nemen.

 

MISSIE

ConnFinity bevordert bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde, en maakt op die manier mogelijk dat mensen zich (opnieuw) met elkaar verbinden voor het afscheid.

 

Dit doen we op drie manieren:

 

 1. bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde
 2. opleiding:
  - opleiding tot bemiddelaar in levenseindesituaties
  - opleiding van professionelen uit andere disciplines om conflicten te
     leren detecteren en bespreekbaar te maken. Indien gewenst kunnen
     zij doorverwijzen naar de bemiddelaars van ConnFinity
 3. .uitbouw van een kenniscentrum op het vlak van conflicten in levenseindesituaties

  ConnFinity wil met dit aanbod een leemte invullen in de zorg en hulpverlening en in de samenleving. We willen helpen om de dood en conflicten bespreekbaar te maken, met als doel ervoor te zorgen dat meer mensen in vrede afscheid kunnen nemen.