Kenniscentrum

 

  • ConnFinity zoekt samenwerking met de sector van zorg en hulpverlening (ouderenzorg, ziekenhuizen, artsen, psychologen,...) en andere professionals die in aanraking komen met mensen in de laatste levensfase en bij het levenseinde (advocaten, notarissen, begrafenisondernemers...). We willen onze kennis, inzichten en ervaring delen, en onze diensten op vlak van bemiddeling aanbieden aan alle patiënten, cliënten, en hun naasten

 

  • ConnFinity verspreidt kennis en inzichten op vlak van bemiddeling bij conflicten in levenseindesituaties. Dit doen we door lezingen, voordrachten, gespreksavonden, bijdragen op congressen, workshops, opleidingen...

 

  • ConnFinity werkt aan een documentatiecentrum op het vlak van conflicten in levenseindesituaties. Hier verzamelen we zo veel mogelijk relevante informatie: boeken, artikels, tijdschriften,... 

 

  • ConnFinity stimuleert ook wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, en heeft hierover contacten met de academische wereld. Er is immers een grote leemte aan kennis over conflicten in levenseindesituaties: Hoe vaak zijn er conflicten? Waarover gaan ze? Wie is er bij betrokken? Welke impact hebben ze? Hoe worden ze (al dan niet) aangepakt, besproken, opgelost...?

 

Wil je met ons samenwerken? Zoek je een spreker voor een lezing? Wil je een workshop of opleiding aanbieden aan je personeel? Zoek je informatie, of heb je informatie die je ter beschikking wil stellen van ons kenniscentrum? Neem dan contact met ons!