Aanbod

 

Het aanbod van ConnFinity omvat:

 

Voor particulieren:

  1. gratis online gesprek: eerste hulp bij oplopende spanningen
  2. bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde

 

Voor professionals:

  1. opleiding:
    1. opleiding tot bemiddelaar in levenseindesituaties
    2. opleiding van professionelen uit andere disciplines om conflicten te leren detecteren en bespreekbaar te maken. Indien gewenst kunnen zij doorverwijzen naar de bemiddelaars van ConnFinity
  2. uitbouw van een kenniscentrum op het vlak van conflicten in levenseindesituaties