Aanbod

Het aanbod van ConnFinity omvat:

  1. bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde
  2. opleiding:
    1. opleiding tot bemiddelaar in levenseindesituaties
    2. opleiding van professionelen uit andere disciplines om conflicten te leren detecteren en bespreekbaar te maken. Indien gewenst kunnen zij doorverwijzen naar de bemiddelaars van ConnFinity
  3. uitbouw van een kenniscentrum op het vlak van conflicten in levenseindesituaties