Toelichting bij onze naam 'ConnFinity'


ConnFinity is de samentrekking van 'conflict' en 'finity'.


Praten over de dood is voor velen moeilijk. Het levenseinde wordt nog moeilijker als er conflicten zijn.
Als mensen afscheid nemen in 'conflict', botsen ze op een pijnlijke manier op de 'eindigheid' van het leven.


ConnFinity is ook de samentrekking van 'connection' en 'infinity'.


Wanneer mensen zich met elkaar kunnen 'verbinden' voor het afscheid, wordt het mysterie van de 'oneindigheid' voelbaar.

 

Meer toelichting


Het levenseinde kan een intens gebeuren zijn, waarbij een soort verdichting optreedt: ervaringen en herinneringen worden scherper beleefd, zowel door de stervende als door de naasten. Mensen maken de balans van hun leven op, en stellen zich de vraag wat de zin van hun leven is (geweest). Als het goed is, kan dit leiden tot dankbaarheid, aanvaarding en een harmonieus afscheid. Maar het kan ook leiden tot het heropflakkeren van conflicten die opgebouwd werden in de loop van het leven, die al lang sluimerden en nu plots een scherp en dwingend karakter krijgen.
Er kunnen ook conflicten ontstaan naar aanleiding van het levenseinde zelf: meningsverschillen rond zorgverlening, euthanasie, uitvaartregeling, erfenis,... 


Als mensen ervoor kiezen om ondanks alles toch te zoeken naar verbinding, dan kan ConnFinity ondersteuning bieden. We willen een veilig kader creëren om moeilijke situaties en conflicten bij het levenseinde zichtbaar en bespreekbaar te maken, in plaats van ze te ontkennen of weg te stoppen.
We kunnen helpen het conflict te identificeren en te benoemen, mensen helpen taal te geven aan hun noden, behoeften en verlangens, en te luisteren naar elkaar. Op die manier kunnen we hen ondersteunen om zich opnieuw met elkaar te verbinden voor het definitieve afscheid, en kunnen we bijdragen tot een sereen verloop van het stervensproces.