Geschiedenis

 

Inge De Boeck en Marc Delaere zijn de grondleggers van ConnFinity vzw.

 

Marc

In juli 2012 stierf de vrouw van Marc na 4 jaar vechten tegen hersenkanker. Tijdens haar ziekte en op de palliatieve afdeling van het UZGent heeft het gezin veel open, eerlijke en emotionele gesprekken. Géén enkel onderwerp blijft onbesproken. Het afscheid kwam toch te vroeg. Zijn vrouw stierf op een serene en vredevolle manier. Marc en zijn kinderen konden het rouwproces vlot aanvatten. Dergelijke manier van afscheid nemen gebeurt jammer genoeg niet alle dagen...

 

Inge

Sterven en dood lopen als een rode draad door Inge haar leven. Ze is vertrouwd met rouwprocessen (het verwerken van eigen verlieservaringen) en met de dood (zelf 3 keer bijna dood geweest). Vanuit dit opzicht is ze goed geplaatst om de dood bespreekbaar te maken. Een andere constante in haar leven is communicatie. Dit blijkt zowel uit haar werk als vertaler-tolk als trainer en therapeut. Inge beschikt over een aantal vaardigheden die noodzakelijk zijn om mensen te helpen rustig te sterven m.n. ruimte en liefdevolle aandacht kunnen geven en kunnen luisteren.

 

Op weg naar iets nieuws 

  • Inge en Marc leren elkaar kennen in 2013 via Diana Evers van het Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV). Diana brengt hen ook in contact met Claude Vandevoorde. Hij is trainer bij Mediv en docent aan o.a. de hogeschool VIVES West-Vlaanderen voor de programma's onderhandelen en bemiddelen. Ze beslissen om samen een project op te starten omtrent "Conflictbemiddeling in levenseindesituaties".
  • In december 2015 organiseert Mediv een causerie waarin Inge, Marc en Claude vertellen over hun ideeën met betrekking tot 'Conflictbemiddeling in levenseindesituaties'. Na de causerie melden zich 12 mensen aan die zich mee willen inzetten om het project verder uit te werken tot een organisatie.
  • In 2016 worden er, onder impuls van Inge en Marc, verschillende werkgroepen opgericht die verschillende onderwerpen verder uitdiepen; aanbod/opleiding - missie/visie - legale structuur/organisatie - netwerking - financiën. Gedurende het jaar komt ook de voltallige groep verschillende malen samen.
  • Verschillende organisaties worden gecontacteerd, met positieve reacties: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Kom op Tegen Kanker, Zorgnet-Icuro, Okra, Mutualiteiten, Gasthuisberg, Expertise Centrum Dementie Vlaanderen, Werkgroep Verder, Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Gezin,....

 

De officiële start

Op 17 december 2016 wordt ConnFinity vzw geboren. Twaalf mensen ondertekenen de oprichtingsakte: Inge De Boeck, Marc Delaere, Barbara de Romsée, Wim De Weerd, Francesca Franco, Céline Geunis, Anja Glabeke, Dirk Huysmans, Nathalie Seghers, An Van der Herten, Claude Vandevoorde, Ilse Van Roosbroeck.

ConnFinity is pionier in bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde. Deze vorm van bemiddeling is innoverend en uniek. Lees meer over ons!

ConnFinity is een samentrekking van Connection en Infinity. Meer hierover lees je in deze toelichting

 

Vandaag

Op dit moment zijn er een 10-tal professioneel opgeleide bemiddelaars actief bij ConnFinity, verspreid over heel Vlaanderen. Enkele mensen werken ook mee achter de schermen. Naast een aantal van de oorspronkelijke initiatiefnemers, hebben ook een aantal afgestudeerde cursisten van de eerste editie van het postgraduaat (voorjaar 2019) zich aangesloten.

Een belangrijke verwezenlijking is dit postgraduaat 'Specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'. Dit kwam tot stand in samenwerking met de hogeschool VIVES campus Kortrijk, ook dankzij de medewerking van Claude Vandevoorde, en met steun van de Koning Boudewijnstichting.

Ondertussen wordt volop gewerkt aan de verdere uitbouw van het aanbod van ConnFinity vzw.