Opleiding

 

Blijf op de hoogte van ons opleidingsaanbod via onze 


Meld je vrijblijvend aan

 

Modulaire vorming 'bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde' (voor bemiddelaars)

Van december 2020 tot februari 2021 organiseert ConnFinity een modulaire vorming 'bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'.

Deze vorming wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld wegens corona.
Heb je interesse om deze vorming te volgen? Meld je dan vrijblijvend aan! We brengen je dan op de hoogte wanneer de vorming opnieuw gepland wordt.

Deze vorming

 • omvat 9 lesdagen + 1 dag presentatie van eindwerken, verdeeld in 4 modules
 • richt zich tot erkende bemiddelaars, of mensen die met succes een erkende basisopleiding bemiddeling gevolgd hebben.
 • gaat door in Brussel, op wandelafstand van het Centraal Station.

Onze annuleringsvoorwaarden houden rekening met corona.

 

Je kan je hier vrijblijvend aanmelden.

Wil je meer info? Download onderstaand document. 

200917 Info Modulaire Vorming
PDF – 482,6 KB 286 downloads

Vier meerdaagse vormingen rond 'Conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde' (voor hulpverleners, therapeuten, juristen,...)

Van december 2020 tot februari 2021 organiseert ConnFinity 4 meerdaagse vormingen rond 'Conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde'.

Deze vormingen worden voor onbepaalde tijd uitgesteld wegens corona.
Heb je interesse om één of meer van deze vormingen te volgen? Meld je dan vrijblijvend aan! We brengen je dan op de hoogte wanneer de vormingen opnieuw gepland worden.

Deze vormingen

 • omvatten elk 2 à 3 dagen, en kunnen apart gevolgd worden
 • richten zich tot niet-bemiddelaars (hulpverleners, therapeuten, juristen,...)
 • gaan door in Brussel, op wandelafstand van het Centraal Station.

Onze annuleringsvoorwaarden houden rekening met corona.

 

Je kan je hier vrijblijvend aanmelden.

Wil je meer info? Download onderstaand document.
 

200917 Info Vier Vormingen
PDF – 501,4 KB 255 downloads

Lopende opleiding

Postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'. 

In het voorjaar 2021 (periode maart - juni) organiseert ConnFinity voor de tweede keer een postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'. Dit in samenwerking met de hogeschool VIVES campus Kortrijk. (De eerste editie ging door in het voorjaar 2019.)

 

Wil je inschrijven? Dat kan
via de website van VIVES. - VOLZET!

Wil je meer info? Bezoek de website van VIVES 
of neem contact met ons op
of download onderstaande brochure.

Brochure Postgraduaat Specialisatie
PDF – 3,0 MB 454 downloads

Opleidingen op maat / op aanvraag

Workshop euthanasie

We bieden een workshop (4 uur) rond euthanasie aan. Dit kan interessant zijn als 'proevertje' voor wie overweegt om de specialisatie te volgen, maar de workshop kan door elke bemiddelaar worden gevolgd die hierin geïnteresseerd is.

Opleidingen of workshops 'bemiddelingsgericht werken'

ConnFinity organiseert ook opleidingen of workshops 'bemiddelingsgericht werken' voor professionelen uit andere disciplines (verpleegkundigen, artsen, juristen, hulpverleners,...). Hier leren zij conflicten te detecteren en bespreekbaar te maken. Indien nodig kunnen zij patiënten / cliënten of hun familieleden doorverwijzen naar de bemiddelaars van ConnFinity. 

 

Heb je interesse voor één van deze opleidingen? Wil jouw organisatie deze workshop organiseren voor haar personeel?
Neem dan contact met ons op!

 


Voorbije opleidingen

Symposium 'Ruzie rond het sterfbed' - woensdag 26 mei 2021 van 13u30 tot 16u45 (online)

Het Platform Christen Mediators (Nederland) organiseert op woensdag 26 mei 2021 een symposium over de rol van de mediator bij familieconflicten rond een levenseinde.

Tijdens het symposium willen we nadenken welke rol familieconflicten in de laatste levensfase spelen en of/hoe mediators daar een rol bij kunnen innemen.

Onlangs is onderzoek gedaan naar hoe geestelijk verzorgers omgaan met familieconflicten in de laatste levensfase en
daaruit bleek dat zij regelmatig met familieconflicten worden geconfronteerd in de palliatieve fase, maar dat zij zich over het algemeen niet capabel voelen om als bemiddelaar op te treden. Zij verwijzen ook niet door naar een mediator of bemiddelaar, omdat er geen bekend netwerk is van
mediators die hierin gespecialiseerd zijn. Daardoor worden patiënten en hun families niet verder geholpen in het conflict, wat jammer is omdat het conflict van negatieve invloed is op het spirituele welbevinden van een patiënt en de familie. En omdat in het oog van de dood een vorm van begeleid
contact of verbinding helend kan werken.

ConnFinity zal tijdens dit symposium een bijdrage leveren en een voorbeeld delen van een concrete conflictbemiddeling, en het opzet van het Postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde' toelichten.


Drieluik 'Bemiddeling in de zorg' – 3 interactieve workshops van 3 uur

 

In maart-april-mei 2021 organiseerden we een drieluik 'bemiddeling in de zorg', in samenwerking met de hogeschool VIVES campus Kortrijk. 

Deel 1: Workshop rond euthanasie (online vorming) – donderdag 25 maart 2021 van 13u30 tot 16u30

Wat is euthanasie? Wat is het niet? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om tot euthanasie over te gaan? Hoe gebeurt een euthanasie? Wat is de impact op het rouwproces?
Bij een euthanasie zijn verschillende mensen betrokken: er is de persoon die wil sterven, zijn gezin, familie, vrienden, collega’s, buren, maar ook zorgverleners, de huisarts, de arts die de euthanasie gaat uitvoeren, eventueel een pastoor of moreel consulent … Bij al deze mensen leven er bepaalde gedachten, standpunten en gevoelens rond de gevraagde euthanasie. Dat leidt tot heel diverse en soms conflictueuze behoeften.

Deel 2: COVID-19 en conflicten in woonzorgcentra – donderdag 22 april 2021 van 13u30 tot 16u30 (Kortrijk OF online)

De lockdown in het voorjaar van 2020, en in mindere mate de semi-lockdown in het najaar, leidden tot heel wat problemen in de woonzorgcentra. De media stonden bol van artikels over de chaos, de schrijnende situaties, de woonzorgcentra als vergeten front, …

Deel 3: Conflicten bij zorgverleners – woensdag 19 mei 2021 van 13u30 tot 16u30 (Kortrijk OF online)

De zorg kampt vandaag met tal van uitdagingen. Fusies rijzen als paddenstoelen uit de grond, Covid-19 verhoogt de druk op de zorgverleners, … Waar het vroeger een evidentie was dat zorg op de eerste plaats kwam, komt nu een belangenwereld naar voor die heel wat stof voor conflicten omvat. Er gebeuren veel inspanningen om iedereen op dezelfde lijn te krijgen, maar soms zijn mensen gedemotiveerd, zitten ze als team niet op één lijn en komen eigen belangen op de voorgrond.


Uitdagingen bij bemiddeling in de laatste levensfase of bij het levenseinde

Online Workshop in het kader van de Mediation Week

 • op maandag 12 oktober 2020 van 19u tot 21u, online
 • op donderdag 15 oktober 2020, in een ingekorte versie, tijdens de online centrale dag van de Mediation Week (Federale Bemiddelingscommissie, FBC)
  • van 15u tot 15u50
  • van 16u tot 16u50

 

Inhoud:

In de laatste levensfase of bij het levenseinde krijgen conflicten een extra dimensie. Oude conflicten kunnen een scherp en dwingend karakter krijgen door het naderende einde. De manier waarop in die fase met conflicten, oud of nieuw, omgegaan wordt, heeft een belangrijke invloed op het afscheid of het rouwproces.

Die extra dimensie daagt ook de bemiddelaar uit: hoe geef je die een plek in jouw bemiddeling? Wat betekent dat voor jouw werkwijze en houding? Wat met de emoties die bij jou opgeroepen worden?

In deze virtuele workshop hebben we het over de eigenheid van levenseindebemiddeling, de impact van rouw op conflicten en omgekeerd. We geven enkele concrete tips mee voor deze bijzondere vorm van bemiddelen.

 

Praktisch:

De workshop op maandag 12 oktober 2020 is erkend voor 2u permanente vorming FBC. Deelname kost 20 euro. Na inschrijving ontvang je een mail met een link voor online deelname.

De centrale dag op donderdag 15 oktober 2020 is erkend voor 6u permanente vorming FBC (of 3u voor een halve dag). Deelname kost 70 euro (of 50 euro voor een halve dag). Na inschrijving ontvang je een mail met de nodige links om enerzijds de plenaire sessie(s) en anderzijds de workshops mee te volgen. 


Workshop 'communicatie en conflictbemiddeling bij het levenseinde'

ConnFinity gaf op 6 maart 2020 een workshop in het kader van de Basiscursus palliatieve zorg voor thuisverpleegkundigen, bij het Forum Palliatieve Zorg. De workshop ging over  communicatie en conflictbemiddeling bij het levenseinde. 

Een naderend levenseinde zorgt er soms voor dat mensen conflicten uit het verleden willen aanpakken en afsluiten. In andere gevallen kan de palliatieve situatie zelf ook conflicten met zich meebrengen. Denk daarbij maar aan conflicten rond het stopzetten van vocht en voeding, rond financiële aspecten,…..
Deze namiddag werd er stilgestaan bij de basisprincipes van bemiddelingsgericht werken en worden een aantal handvatten aangereikt om met dergelijke situaties om te gaan.

 


Postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'

ConnFinity organiseerde in het voorjaar 2019 voor de eerste keer een postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'. Dit in samenwerking met de hogeschool VIVES campus Kortrijk. Dit was een groot succes, er waren een 20-tal deelnemers. Voor de voorbereiding van dit postgraduaat werd steun toegekend door de Koning Boudewijnstichting. Meer info vind je in onderstaande brochure.

2018 2019 PG Bemiddeling Laatste Levensfase Vives SAW
PDF – 3,0 MB 411 downloads

Workshops en trainingen

ConnFinity verzorgde verschillende workshops op diverse locaties en voor verschillende doelgroepen, en een interne trainingsdag voor aangesloten bemiddelaars.