Opleiding

 

  • ConnFinity organiseerde in het voorjaar 2019 voor de eerste keer een postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'. Dit in samenwerking met de hogeschool VIVES campus Kortrijk. Dit was een groot succes, er waren een 20-tal deelnemers. Voor de voorbereiding van dit postgraduaat werd steun toegekend door de Koning Boudewijnstichting. 
    Heb je interesse om dit postgraduaat te volgen (wellicht voorjaar 2021) ? Neem contact met ons op, of ga naar de website van VIVES. Of download hieronder de brochure. 
2018 2019 PG Bemiddeling Laatste Levensfase Vives SAW
PDF – 3.0 MB
  • ConnFinity organiseert ook opleidingen 'bemiddelingsgericht werken' voor professionelen uit andere disciplines (verpleegkundigen, artsen, juristen, hulpverleners,...). Hier leren zij conflicten te detecteren en bespreekbaar te maken. Indien nodig kunnen zij patiënten / cliënten of hun familieleden doorverwijzen naar de bemiddelaars van ConnFinity. 
    Heb je interesse in deze opleidingen? Neem dan contact met ons op!