Opleiding & vorming

 

Blijf op de hoogte van ons opleidingsaanbod via onze 


Wens je als organisatie een workshop, lezing, opleiding, vorming... in te kopen? Bekijk hier ons aanbod!


Schrijf je nu in!

Workshop 'Omgaan met conflicten rond euthanasie'

Vrijdag 23 februari 2024, van 10u tot 17u

In de media, in opiniestukken, op familiefeesten, …. worden standpunten en meningen rond euthanasie met veel verve neergezet en verdedigd. Maar in de nabijheid van een sterfbed heb je vaak weinig aan standpunten. Iedere situatie is persoonlijk, uniek en nooit eenduidig. Aan een sterfbed komen vele lijnen samen, veel behoeften, veel verwachtingen…. zowel van de stervende mens als van zijn familie, geliefden en zorgverleners. Eerder dan een discussie te beslechten, komt het er dan op aan om een plek te creëren waar met respect geluisterd en gevoeld kan worden, waar diverse en conflicterende behoeften er gewoon mogen zijn.

Ligt het thema jou ook nauw aan het hart?

Ben je benieuwd hoe je ruimte kan geven aan wat leeft rond een euthanasieaanvraag? Hoe je hierover in dialoog kan gaan? Wat jou kan helpen om een zinvolle bijdrage te leveren aan conflicten? Hoe je ook zorg voor jezelf kan dragen in zo’n situatie? 

Ben je bereid om actief in oefeningen te duiken en ervaringen te delen?

Dan is deze interactieve en verdiepende workshop wellicht iets voor jou.

Spreker: Anja Glabeke, familiaal bemiddelaar 

Datum: Vrijdag 24/02/2024, van 10u tot 17u

Plaats: Destelbergen

Prijs: 155 euro, te betalen op rekening nr. BE29 0004 4183 1764 op naam van Anja Glabeke, met als mededeling 'Voornaam + Achternaam + Workshop Euthanasie 230224'.

Lunch: soep, thee, koffie en water zijn vrij beschikbaar. Lunchpakket zelf mee te brengen.

Inschrijven: via anja@izamen.be of 0485 386 181. Je inschrijving is pas definitief na betaling.


Ben je als bemiddelaar geïnteresseerd in alle aspecten rond bemiddelen in
levenseindesituaties?
Schrijf je dan nu in voor de integrale opleiding Bemiddeling in de laatste
levensfase en bij het levenseinde.

Bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde

Word je in jouw praktijk of werksituatie soms geconfronteerd met conflicten in de
laatste levensfase en bij het levenseinde?

Bijvoorbeeld conflicten over:

 • de verdeling van zorgtaken voor een zorgbehoevend familielid
 • beslissingen over het levenseinde: euthanasie, palliatieve sedatie,...
 • onopgeloste kwesties uit het verleden die weer naar boven komen
 • de organisatie van de uitvaart
 • de opstelling van een erfovereenkomst, de verdeling van een erfenis,...
 • ...

In deze nascholing reiken we jou handvaten aan om hiermee aan de slag te gaan.


Ben je als bemiddelaar geïnteresseerd of werkzaam in de zorgsector, dan is de
verkorte opleiding Bemiddeling bij levenseinde iets voor jou.

Bemiddeling bij levenseinde

Word je als bemiddelaar soms geconfronteerd met conflicten in de laatste
levensfase en bij het levenseinde? Bijvoorbeeld conflicten over de verdeling van
zorgtaken voor een zorgbehoevend familielid, beslissingen over het levenseinde,
onopgeloste kwesties uit het verleden die weer naar boven komen of de organisatie
van de uitvaart?


In deze nascholing reiken we jou handvaten aan om hiermee aan de slag te gaan.

Bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde

Maandag 9 Oktober 2023, van 19u tot 20u

Het leven zit vol verschillen, tegenstellingen, ... Soms ontaardt het gesprek in hoogoplopende ruzies. Soms stopt het gesprek zonder te zijn opgelost, soms jarenlang. Wij kunnen u en uw naasten helpen om een ruzie uit te klaren, een conflict bespreekbaar te maken. We richten ons op conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde. Vb. conflicten uit het verleden die opnieuw opborrelen, over euthanasie, erfenissen, organisatie van de uitvaart, verdeling van de zorg voor zorgbehoevende ouders... Als bemiddelaars willen we mensen helpen om elkaar de hand te reiken, zodat ze in vrede afscheid kunnen nemen. Wij geloven heel sterk dat verbinding essentieel is in het leven en ondanks alles mogelijk blijft

Spreker:

 • DE BOECK Inge, erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken, bemiddelaar in de laatste levensfase en bij het levenseinde 
 • SEGHERS Désirée, ere-advocaat, erkend bemiddelaar in familiale zaken en coach

Datum: maandag 9 Oktober 2023, van 19u tot 20u

Plaats: SILLY (deelgemeente van Hellebecq), tussen Edingen en Aat, Rue du Chef-Lieu 38, 7830 Silly

Aantal uren permanente vorming FBC: 1u

Prijs: 15 euro, te betalen op rekening nr. BE32 7370 6077 6102 op naam van ConnFinity vzw, met als mededeling 'Voornaam + Achternaam + Mediation Week'.

Inschrijven: via inge.deboeck11@gmail.com (maximaal 30 deelnemers. )

Médiation en situations en fin de vie

Lundi 9 octobre 2023, de 20h30 à 21h30

La vie déborde de différences, de divergences. Et parfois elles dégénèrent en disputes tonitruantes.. parfois l'échange s'arrête sans que le conflit ne soit résolu... Parfois pendant de nombreuses années. Nous pouvons vous aider, vous et vos proches, pour clarifier un conflit, le mettre délicatement sur la table. Nous travaillons surtout avec des conflits dans des situations de la dernière phase de la vie ou de la fin de vie. A titre d'exemple : des conflits du passé qui ressurgissent, des conflits concernant l'euthanasie, les successions, l'organisation de la célébration d'au revoir, le partage des soins pour des parents nécessitant de l'assistance,... En tant que médiateurs nous souhaitons aider les personnes à se tendre la main pour qu'ils puissent se quitter ayant retrouvé la paix dans le coeur. Nous croyons fermement que la connexion est essentielle dans la vie et reste possible, malgré 

tout.

Orateurs:

 • SEGHERS Désirée, avocat honoraire, médiatrice familiale agréée et coach 

   

 • DE BOECK Inge, médiatrice familiale et sociale agréée et médiatrice en situations en fin de vie

Date: Lundi 9 octobre 2023, de 20h30 à 21h30

Lieu: SILLY (commune d'Hellebecq), entre Enghien et Ath, 38 Rue du Chef-Lieu, 7830 Silly

Nombre d'heures de formation permanente CFM: 1h

Prix: 15 euros, payable sur le compte n° BE32 7370 6077 6102 au nom de ConnFinity asbl, avec la mention 'Prénom + Nom + Mediation Week'.

Inscription: via desiree.seghers@icloud.com (maximum 30 participants).


Workshop 'Omgaan met conflicten rond euthanasie'

Woensdag 11 oktober 2023, van 14u tot 17u

Euthanasie blijft een thema dat veel mensen beroert. Rond een euthanasievraag leven dikwijls diverse en conflicterende behoeften, zowel bij de zieke zelf als bij zijn of haar omgeving. Hoe ga je hier mee om? Hoe kan je de dialoog op gang trekken? Hoe ga je om met conflicten? Hoe vermijd je dat conflicten na de euthanasie nog escaleren?
Een inspirerende workshop voor bemiddelaars, zorgverleners en andere geïnteresseerden.

Spreker: Anja Glabeke, familiaal bemiddelaar 

Datum: woensdag 11 oktober 2023, van 14u tot 17u

Plaats: online

Aantal uren permanente vorming FBC: 2u1/2

Prijs: 95 euro, te betalen op rekening nr.
BE32 7370 6077 6102 op naam van ConnFinity vzw, met als mededeling 'Voornaam + Achternaam + Workshop Euthanasie Mediation Week'.

Inschrijven: via anja@izamen.be (ten laatste op 13 oktober)


Vier meerdaagse vormingen rond 'Conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde' (voor hulpverleners, therapeuten, juristen,...)

Bij voldoende interesse organiseert ConnFinity 4 meerdaagse vormingen rond 'Conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde'.

Heb je interesse om één of meer van deze vormingen te volgen? Meld je dan vrijblijvend aan! We brengen je dan op de hoogte wanneer de vormingen opnieuw gepland worden.

Deze vormingen

 • omvatten elk 2 à 3 dagen, en kunnen apart gevolgd worden
 • richten zich tot niet-bemiddelaars (hulpverleners, therapeuten, juristen,...)

Onze annuleringsvoorwaarden houden rekening met corona.

 

Meld je vrijblijvend aan

Je kan je hier vrijblijvend aanmelden.

Wil je meer info? Download onderstaand document.
 

200917 Info Vier Vormingen
PDF – 501,4 KB 643 downloads

Aanbod voor organisaties

 

Wens je als organisatie een workshop, lezing, opleiding, vorming... in te kopen? Bekijk hier het aanbod!


Voorbije opleidingen

Trainingsdag “Omgaan met conflicten rond euthanasie” - vrijdag 9 december 2022

 

 • Jaren geleden sprak ik met de broer van iemand die overleden was door middel van euthanasie. De man bekende hoe moeilijk hij het nog steeds had met die beslissing van zijn broer. “Iedere morgen word ik wakker met de vraag of wij dan niet goed genoeg voor hem gezorgd hebben”.
 • Vlak voor de uitvoering van de euthanasie bij haar dochter, hoort een moeder dat ze niet aanwezig mag zijn in de kamer.
 • Volwassen kinderen in verdriet en machteloosheid aan het sterfbed van hun moeder, begrijpen niet waarom de arts geen einde maakt aan haar stervensproces, dat zij als onwaardig ervaren.

Zo zijn er veel voorbeelden uit de praktijk. Iedereen hoopt dat het sterven van een dierbare waardig en sereen mag verlopen, maar vaak blijken er heel wat conflicterende emoties en behoeften naar boven te komen als het einde nadert.

Goede communicatie en voldoende ruimte geven aan ieders beleving kan veel leed voorkomen, maar hoe pak je dat aan? Hoe ga je om met alles wat er leeft rond een sterfbed? Hoe vermijd je dat conflicten escaleren?

Naast voor de hand liggende emoties rond het nakende afscheid, worden mensen vaak ook op een diepere laag geraakt door een euthanasievraag, waardoor er heftige reacties kunnen ontstaan.

In deze interactieve, verdiepende workshop reik ik je verschillende brillen aan om dergelijke reacties beter te kunnen kaderen en te begrijpen. Aan de hand van concrete oefeningen leer je hoe je die inzichten daadwerkelijk kan inzetten bij gesprekken.

Het aantal plaatsen is beperkt zodat er ruimte is voor persoonlijke begeleiding.

 

Trainer: Anja Glabeke, erkend familiaal bemiddelaar

Datum: vrijdag 9 december 2022 van 10u tot 17u

Plaats: Iza-men, Blauwesteenstraat 63, 9070 Heusden

Aantal uren permanente vorming FBC: 6u wordt aangevraagd.

Prijs: 150 euro, na inschrijving te betalen op rekening nr. BE47 5230 8085 9780 op naam van ConnFinity vzw, met als mededeling ‘voornaam + familienaam + trainingsdag euthanasie’

Inschrijvingen afgesloten. 


Twee activiteiten van ConnFinity vzw in het kader van de Mediation Week van de Federale Bemiddelingscommissie (maandag 10 oktober tot zaterdag 15 oktober 2022)

Workshop 'Zorg om het conflict of conflict om de zorg' - woensdag 12 oktober 2022, van 14u tot 17u

 

In deze interactieve workshop werpen we een blik op de driehoeksverhouding in de patiënt gerelateerde zorg. Hoe participeren patiënt, familie en zorgverlener in een conflict en vanuit welke invalshoek? Waar liggen de opportuniteiten en wat zijn de valkuilen voor de bemiddelaar? Aan de hand van enkele casussen gaan we op zoek
naar de plaats van de bemiddelaar bij conflicten in de zorg.

Sprekers:

 • Tania Demuynck, hoofdverpleegkundige, erkend bemiddelaar sociale zaken, familiaal bemiddelaar, bemiddelaar laatste levensfase en levenseinde.
 • Wendy Verstraete, advocaat, bemiddelaar sociale zaken, bemiddelaar laatste levensfase en levenseinde.

Datum: woensdag 12 oktober 2022, van 14u tot 17u

Plaats: Mercure hotel, Accent Business Park, Kwadestraat 149, 8800 Roeselare

Aantal uren permanente vorming FBC: 3u

Prijs: 95 euro, na inschrijving te betalen op rekening nr.
BE47 5230 8085 9780 op naam van ConnFinity vzw, met als mededeling 'Voornaam + Achternaam + Workshop Zorg Mediation Week'.

Inschrijvingen afgesloten

Workshop 'Omgaan met conflicten rond euthanasie' - vrijdag 14 oktober 2022, van 14u tot 17u

 

Euthanasie blijft een thema dat veel mensen beroert. Rond een euthanasievraag leven dikwijls diverse en conflicterende behoeften, zowel bij de zieke zelf als bij zijn of haar omgeving. Hoe ga je hier mee om? Hoe kan je de dialoog op gang trekken? Hoe ga je om met conflicten? Hoe vermijd je dat conflicten na de euthanasie nog escaleren?
Een inspirerende workshop voor bemiddelaars, zorgverleners en andere geïnteresseerden.

Spreker: Anja Glabeke, familiaal bemiddelaar 

Datum: vrijdag 14 oktober 2022, van 14u tot 17u

Plaats: online

Aantal uren permanente vorming FBC: 3u

Prijs: 95 euro, na inschrijving te betalen op rekening nr.
BE47 5230 8085 9780 op naam van ConnFinity vzw, met als mededeling 'Voornaam + Achternaam + Workshop Euthanasie Mediation Week'.

Inschrijvingen afgesloten


Modulaire vorming 'Bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde' (voor bemiddelaars) - Start: vrijdag 21 oktober 2022

ConnFinity organiseert opnieuw een modulaire vorming 'bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'.

Deze vorming

 • omvat 9 lesdagen + 1 dag presentatie van eindwerken, verdeeld in 4 modules
 • richt zich tot erkende bemiddelaars, of mensen die met succes een erkende basisopleiding bemiddeling gevolgd hebben.

Doelgroep: bemiddelaars (je hebt minstens een erkende basisopleiding gevolgd)

Waar: Hostel Bruegel, Heilige Geeststraat 2, 1000 Brussel (dicht bij het Centraal Station Brussel)

Wanneer: oktober 2022 - januari 2023

Prijs: 1.900 euro (vrijgesteld van BTW). Koffie, thee en drank tijdens de pauzes zijn inbegrepen.

 


Workshop 'Bemiddelingsgericht werken bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde' - woensdag 27 juli 2022

Uit recent onderzoek blijkt dat goede communicatie in zorgbehoevende situaties door veel mensen als absoluut noodzakelijk maar tegelijkertijd zeer moeilijk wordt ervaren. Zelfs zorgverleners voelen zich vaak onvoldoende opgeleid of vaardig, en ook familieleden of andere betrokkenen kunnen het gevoel hebben dat het allemaal niet loopt zoals gewenst.

Deze workshop is zowel bedoeld voor zorgverleners als voor anderen die geconfronteerd worden met conflicten die samenhangen met het ouder worden en het levenseinde. De trainers staan stil bij mogelijke conflicten, bijvoorbeeld als er spanningen zijn rond hulp en zorg, en geven tips & tricks over hoe er met (heftige) emoties kan worden omgegaan.

De workshop wil het vermogen van eenieder vergroten om signalen van conflicten bij het levenseinde op te merken en bespreekbaar te maken, ook al is men geen bemiddelaar. We reiken handvatten aan voor een bemiddelend taalgebruik en leren wat men kan doen om van emoties naar onderliggende behoeften te gaan, zodat men gepast kan reageren op conflictueuze situaties.

Doelgroep: zorgverleners en anderen die geconfronteerd worden met conflicten die samenhangen met het ouder worden en het levenseinde.

Waar: Rue du Chef-Lieu 38 in 7830 Hellebecq-Silly (net onder de taalgrens, 18 km ten zuiden van Geraardsbergen)

Wanneer: Woensdag 27 juli 2022 van 9 tot 12 uur, onthaal vanaf 8.45 uur met koffie en thee

Trainers: Inge De Boeck en Désirée Seghers, erkende bemiddelaars (FBC) gespecialiseerd in levenseindesituaties

Prijs: 75 euro (vrijgesteld van BTW)

 

Je kan inschrijven vòòr 18 juli 2022 - Inschrijvingen afgesloten


Workshop 'Omgaan met conflicten bij euthanasie' - 24 juni 2022

In deze workshop staan we eerst stil bij wat euthanasie is en hoe euthanasie in België wettelijk geregeld wordt. Vervolgens bekijken we welke belangen en behoeften kunnen spelen bij de euthanasieaanvrager, bij familie, bij geliefden en bij zorgverleners. Er worden verschillende brillen aangereikt om tot een groter begrip te kunnen komen van wat er speelt. We oefenen in kleine groepjes om te ervaren hoe je ruimte kan geven aan diverse en soms conflicterende behoeften en hoe je de dialoog daarrond kan bevorderen. Er is ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.

Doelgroep: bemiddelaars, zorgverleners en andere geïnteresseerden

Lesgever: Anja Glabeke

Waar: Iza-men, Blauwesteenstraat 63, 9070 Heusden

Wanneer: vrijdag 24 juni 2022 van 10u tot 17u

Prijs: 130 euro (vrijgesteld van BTW). Koffie, thee en soep zijn inbegrepen (eigen lunchpakket meebrengen).

Je kan inschrijven tot uiterlijk vrijdag 17 juni 2022. - Inschrijvingen afgesloten


Twee activiteiten van ConnFinity vzw in het kader van de Mediation Week van de Federale Bemiddelingscommissie (maandag 11 oktober tot zaterdag 16 oktober 2021)

1) Lezing ‘Van conflict naar verbinding in de laatste fase van het leven’ - woensdag 13 oktober 2021

 


Op een dag worden we allemaal geconfronteerd met ouder worden en het levenseinde. 
De sprekers staan stil bij existentiële vragen die in die periode kunnen opduiken, met name als er spanningen zijn rond hulp en zorg of als er ruzies zijn die men graag wil oplossen voor het definitieve afscheid. 
Iedereen krijgt in de loop van het leven wel eens te maken met kwesties die onopgelost blijven. Hoe vroeger we ze bespreekbaar proberen te maken, hoe rustiger de laatste levensfase en het levenseinde kunnen zijn, zowel voor wie ouder wordt of stervende is als voor de naaste omgeving.
In deze lezing zoeken we een antwoord op de vraag hoe we van conflict naar verbinding kunnen gaan.

Sprekers: Inge De Boeck en Désirée Seghers, erkende bemiddelaars gespecialiseerd in levenseindesituaties

Datum: woensdag 13 oktober 2021, van 19u tot 20u (Nederlandstalig)

Plaats: "Le Trait d’Union", net onder de taalgrens, in 7830 Silly, Rue de la Station 34/1
           (Als de omstandigheden het toelaten, zal de lezing in Silly plaatsvinden. Indien nodig zal in een online alternatief worden voorzien.)

Aantal uren permanente vorming FBC: 1u

Prijs: 10 euro

Deadline inschrijvingen: (7 oktober 2021) - verlengd tot 10 oktober

Inschrijvingen afgesloten. 

 

1) Conférence 'Du conflit à la connexion dans la dernière partie de la vie' -  Semaine de la Médiation - mercredi 13 octobre 2021


Un jour, nous serons tous confrontés à notre âge avançant et notre fin de vie se rapprochant. 
Les orateurs abordent les questions existentielles qui pourraient se présenter en cette période, par exemple lorsqu’il existe des tensions familiales autour des soins et du placement d’un membre de la famille ou encore, lorsque l’on désire, avant le grand départ définitif, réparer des liens fragilisés, voire rompus. 
Nous sommes tous d’une manière ou d’une autre confrontés à ces questions difficiles et qui semblent parfois sans réponse. Plus tôt nous pouvons les aborder, plus tôt nous pouvons potentiellement trouver un apaisement quand nous arriverons à cette partie de notre vie. Non seulement pour la personne concernée mais aussi pour son entourage proche.
Durant cette conférence nous cherchons comment aller “du conflit à la connexion”.

Orateurs: Inge De Boeck et Désirée Seghers, médiatrices agréées, spécialisées en situation de dernière phase de vie

Date: mercredi 13 octobre 2021, de 20h30 à 21h30 (en français)

Lieu: “Le Trait d’Union”, à 7830 Silly, Rue de la Station 34/1 (entre Enghien et Ath)
          (Si les circonstances le permettent, la conférence se fera en présentiel. Sinon, une alternative en ligne sera prévue.)

Heures de formation  permanente CFM: 1h

Prix: 10 euro

Date limite des inscriptions: (7 octobre 2021) -
prolongé jusqu'au 10 octobre. - Inscriptions fermées.

 

2) Workshop: 'Zorg om het conflict of conflict om de zorg' - vrijdag 15 oktober 2021

 

In deze interactieve workshop werpen we een blik op de driehoeksverhouding in de patiënt-gerelateerde zorg. Hoe participeren patiënt, familie en zorgverlener in een conflict, en vanuit welke invalshoek? Waar liggen de opportuniteiten en wat zijn de valkuilen voor de bemiddelaar? Aan de hand van enkele casussen gaan we op zoek naar de plaats van de bemiddelaar bij conflicten in de zorg.

Sprekers: 

- Demuynck Tania: hoofdverpleegkundige, erkend bemiddelaar sociale zaken, familiaal bemiddelaar, bemiddelaar laatste levensfase en levenseinde.
- Verstraete Wendy: advocaat, erkend bemiddelaar sociale zaken, bemiddelaar laatste levensfase en levenseinde.

Datum: vrijdag 15 oktober 2021, van 14u tot 17u

Plaats: Mercure hotel Accent Business Park, Kwadestraat 149, 8800 Roeselare

           (Als de omstandigheden het toelaten, zal de lezing in Roeselare plaatsvinden. Indien nodig zal in een online alternatief worden voorzien.)

Max. aantal deelnemers: 20

Aantal uren permanente vorming FBC: 3u

Prijs: 80 euro

Deadline inschrijvingen: (5 oktober 2021) - verlengd tot 13 oktober - inschrijvingen afgesloten

 


Postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'. 

In het voorjaar 2021 (periode maart - juni) organiseert ConnFinity voor de tweede keer een postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'. Dit in samenwerking met de hogeschool VIVES campus Kortrijk. (De eerste editie ging door in het voorjaar 2019.)

 

Brochure Postgraduaat Specialisatie
PDF – 3,0 MB 599 downloads

Symposium 'Ruzie rond het sterfbed' - woensdag 26 mei 2021 van 13u30 tot 16u45 (online)

Het Platform Christen Mediators (Nederland) organiseert op woensdag 26 mei 2021 een symposium over de rol van de mediator bij familieconflicten rond een levenseinde.

Tijdens het symposium willen we nadenken welke rol familieconflicten in de laatste levensfase spelen en of/hoe mediators daar een rol bij kunnen innemen.

Onlangs is onderzoek gedaan naar hoe geestelijk verzorgers omgaan met familieconflicten in de laatste levensfase en
daaruit bleek dat zij regelmatig met familieconflicten worden geconfronteerd in de palliatieve fase, maar dat zij zich over het algemeen niet capabel voelen om als bemiddelaar op te treden. Zij verwijzen ook niet door naar een mediator of bemiddelaar, omdat er geen bekend netwerk is van
mediators die hierin gespecialiseerd zijn. Daardoor worden patiënten en hun families niet verder geholpen in het conflict, wat jammer is omdat het conflict van negatieve invloed is op het spirituele welbevinden van een patiënt en de familie. En omdat in het oog van de dood een vorm van begeleid
contact of verbinding helend kan werken.

ConnFinity zal tijdens dit symposium een bijdrage leveren en een voorbeeld delen van een concrete conflictbemiddeling, en het opzet van het Postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde' toelichten.


Drieluik 'Bemiddeling in de zorg' – 3 interactieve workshops van 3 uur

 

In maart-april-mei 2021 organiseerden we een drieluik 'bemiddeling in de zorg', in samenwerking met de hogeschool VIVES campus Kortrijk. 

Deel 1: Workshop rond euthanasie (online vorming) – donderdag 25 maart 2021 van 13u30 tot 16u30

Wat is euthanasie? Wat is het niet? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om tot euthanasie over te gaan? Hoe gebeurt een euthanasie? Wat is de impact op het rouwproces?
Bij een euthanasie zijn verschillende mensen betrokken: er is de persoon die wil sterven, zijn gezin, familie, vrienden, collega’s, buren, maar ook zorgverleners, de huisarts, de arts die de euthanasie gaat uitvoeren, eventueel een pastoor of moreel consulent … Bij al deze mensen leven er bepaalde gedachten, standpunten en gevoelens rond de gevraagde euthanasie. Dat leidt tot heel diverse en soms conflictueuze behoeften.

Deel 2: COVID-19 en conflicten in woonzorgcentra – donderdag 22 april 2021 van 13u30 tot 16u30 (Kortrijk OF online)

De lockdown in het voorjaar van 2020, en in mindere mate de semi-lockdown in het najaar, leidden tot heel wat problemen in de woonzorgcentra. De media stonden bol van artikels over de chaos, de schrijnende situaties, de woonzorgcentra als vergeten front, …

Deel 3: Conflicten bij zorgverleners – woensdag 19 mei 2021 van 13u30 tot 16u30 (Kortrijk OF online)

De zorg kampt vandaag met tal van uitdagingen. Fusies rijzen als paddenstoelen uit de grond, Covid-19 verhoogt de druk op de zorgverleners, … Waar het vroeger een evidentie was dat zorg op de eerste plaats kwam, komt nu een belangenwereld naar voor die heel wat stof voor conflicten omvat. Er gebeuren veel inspanningen om iedereen op dezelfde lijn te krijgen, maar soms zijn mensen gedemotiveerd, zitten ze als team niet op één lijn en komen eigen belangen op de voorgrond.


Uitdagingen bij bemiddeling in de laatste levensfase of bij het levenseinde

Online Workshop in het kader van de Mediation Week

 • op maandag 12 oktober 2020 van 19u tot 21u, online
 • op donderdag 15 oktober 2020, in een ingekorte versie, tijdens de online centrale dag van de Mediation Week (Federale Bemiddelingscommissie, FBC)
  • van 15u tot 15u50
  • van 16u tot 16u50

 

Inhoud:

In de laatste levensfase of bij het levenseinde krijgen conflicten een extra dimensie. Oude conflicten kunnen een scherp en dwingend karakter krijgen door het naderende einde. De manier waarop in die fase met conflicten, oud of nieuw, omgegaan wordt, heeft een belangrijke invloed op het afscheid of het rouwproces.

Die extra dimensie daagt ook de bemiddelaar uit: hoe geef je die een plek in jouw bemiddeling? Wat betekent dat voor jouw werkwijze en houding? Wat met de emoties die bij jou opgeroepen worden?

In deze virtuele workshop hebben we het over de eigenheid van levenseindebemiddeling, de impact van rouw op conflicten en omgekeerd. We geven enkele concrete tips mee voor deze bijzondere vorm van bemiddelen.

 

Praktisch:

De workshop op maandag 12 oktober 2020 is erkend voor 2u permanente vorming FBC. Deelname kost 20 euro. Na inschrijving ontvang je een mail met een link voor online deelname.

De centrale dag op donderdag 15 oktober 2020 is erkend voor 6u permanente vorming FBC (of 3u voor een halve dag). Deelname kost 70 euro (of 50 euro voor een halve dag). Na inschrijving ontvang je een mail met de nodige links om enerzijds de plenaire sessie(s) en anderzijds de workshops mee te volgen. 


Workshop 'communicatie en conflictbemiddeling bij het levenseinde'

ConnFinity gaf op 6 maart 2020 een workshop in het kader van de Basiscursus palliatieve zorg voor thuisverpleegkundigen, bij het Forum Palliatieve Zorg. De workshop ging over  communicatie en conflictbemiddeling bij het levenseinde. 

Een naderend levenseinde zorgt er soms voor dat mensen conflicten uit het verleden willen aanpakken en afsluiten. In andere gevallen kan de palliatieve situatie zelf ook conflicten met zich meebrengen. Denk daarbij maar aan conflicten rond het stopzetten van vocht en voeding, rond financiële aspecten,…..
Deze namiddag werd er stilgestaan bij de basisprincipes van bemiddelingsgericht werken en worden een aantal handvatten aangereikt om met dergelijke situaties om te gaan.

 


Postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'

ConnFinity organiseerde in het voorjaar 2019 voor de eerste keer een postgraduaat 'specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'. Dit in samenwerking met de hogeschool VIVES campus Kortrijk. Dit was een groot succes, er waren een 20-tal deelnemers. Voor de voorbereiding van dit postgraduaat werd steun toegekend door de Koning Boudewijnstichting. Meer info vind je in onderstaande brochure.

2018 2019 PG Bemiddeling Laatste Levensfase Vives SAW
PDF – 3,0 MB 582 downloads

Workshops en trainingen

ConnFinity verzorgde verschillende workshops op diverse locaties en voor verschillende doelgroepen, en een interne trainingsdag voor aangesloten bemiddelaars.