Op deze pagina vind je ons aanbod aan workshops, lezingen, opleidingen, vormingen... die je als organisatie kan inkopen.

Drie Workshops 'Bemiddelingsgericht werken in de zorg'

 

ConnFinity heeft vanaf 2022 een nieuw aanbod bemiddelingsgericht werken in de zorg. Met dit thema wensen we een bijdrage te leveren aan het bevorderen of het verbeteren van de communicatie tussen enerzijds zorgverleners en hun leidinggevenden, in of buiten palliatieve teams, en anderzijds patiënten en hun naasten.

In de communicatie over het levenseinde kunnen immers verschillende perspectieven en belevingen naar voren komen. Bemiddelingsgericht werken opent een nieuwe weg in het werken met conflicterende belangen tussen zorgverleners en zorgbehoeftigen en hun naasten.

 

Deze workshops hebben als doel:

  • Het vermogen van de zorgverleners te vergroten om conflicten bij het levenseinde op te merken, aan de oppervlakte te brengen en zo bespreekbaar te maken;

  • Handvatten aan te bieden voor een meer uitnodigende en bemiddelende taal, naast de professioneel noodzakelijke therapeutische taal.

 

De volledige opleiding bestaat uit 3 workshops (telkens van 3 uur), maar die kunnen ook los van elkaar worden gevolgd.

  1. In de eerste workshop (basis) wordt er uitgelegd wat bemiddeling en bemiddelingsgericht werken inhouden. Na een theoretische inleiding worden er meteen tips & tricks en oefeningen gegeven.
  2. In de tweede workshop (verdieping) wordt er stilgestaan bij verbindende communicatie. We werken o.m. met gevoelens, universele basisbehoeften, neutraal taalgebruik, …
  3. In de derde workshop werpen we een blik op de driehoeksverhouding in de patiënt-gerelateerde zorg. Hoe participeren patiënt, familie en zorgverlener in een conflict en vanuit welke invalshoek? Waar liggen opportuniteiten en wat zijn valkuilen?

 

Prijs: Ons tarief voor een workshop van een halve dag (3 uur) is 480 euro + verplaatsingskosten (vrijgesteld van btw).

Wens je meer info? Contacteer ons!


Workshop euthanasie

 

We bieden een workshop (4 uur) rond euthanasie aan. Wat is euthanasie? Wat is het niet? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om tot euthanasie over te gaan? Hoe gebeurt een euthanasie? Wat is de impact op het rouwproces?

Wens je meer info? Contacteer ons!


Aanbod op maat

 

Wil je een workshop, lezing, opleiding, vorming,... organiseren in jouw organisatie, rond een specifiek thema gerelateerd aan (bemiddeling bij) het levenseinde? Contacteer ons!