Sereni, PHA en ConnFinity maken samen het levenseinde bespreekbaar

Gepubliceerd op 7 februari 2023 om 21:40

Met Samen Onderweg maken Sereni en PHA (Palliatieve Hulpverlening Antwerpen) het levenseinde bespreekbaar aan de hand van panelgesprekken waarbij ze diverse professionals uitnodigen om op de koffie te komen voor een verhelderend en verbindend gesprek.
ConnFinity nam op 27 januari laatstleden deel aan het panelgesprek dat georganiseerd werd voor verpleegkundigen in de Karel De Grote Hogeschool te Antwerpen. Dit initiatief kaderde in de Palliatieve week.
Binnen deze fijne samenwerking draagt ConnFinity vzw haar steentje bij tot het inzicht geven in palliatieve zorg, afscheid nemen en rouwen. Als families in deze fase geconfronteerd worden met conflictueuze situaties komen ze soms niet tot een sereen afscheid. Bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde helpt mensen om zich (opnieuw) met elkaar te verbinden en bevrijd te voelen zodat ze in vrede afscheid kunnen nemen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.