Rozen van barmhartigheid. Een film over het belang van verbinding in de laatste levensfase en bij het levenseinde

Gepubliceerd op 4 mei 2020 om 16:25

Marc Desmet is arts en jezuïet. Hij leidt de dienst palliatieve zorgen in het Salvatorziekenhuis van Hasselt, Vlaanderen, België. In de film 'Rozen van barmhartigheid' van Leo De Bock stelt hij de vraag: Welke plaats heeft barmhartigheid in het levenseinde van mensen?

Marc Desmet: "Wij creëren hier een kader, met symptoomcontrole, met luisteren, met rituelen, met aandacht voor spirituele noden,... met aandacht voor familieleden,... waarbinnen het lijden kan anders worden, maar het lijden verdwijnt niet, en de dood verdwijnt al zeker niet. Maar, als je samen dingen kunt doen, samen met lijden omgaan, dan wordt het toch iets anders, is het niet hetzelfde als alleen lijden. Dat is misschien ook een hele belangrijke betekenis: het belang van verbinding in zo'n situatie. Dat is trouwens de betekenis van het woord religie, het samen zoeken, iets proberen te zien, dat is wat wij onderscheiding noemen, iets proberen te onderscheiden in het duister, de lichtflitsen zien die er toch zijn. Wat is hier de meest menselijke weg?"

Ook bij ConnFinity geloven we heel sterk dat verbinding essentieel is in het leven en ondanks alles mogelijk blijft. Het gaat voor ons met name over verbinding met en tussen familieleden, naasten,...

We merken dat dit helaas niet altijd vanzelfsprekend is. Sterven brengt vaak conflict met zich mee. Zorgverleners zijn vaak weinig vertrouwd met conflicten, en missen vaak de adequate kennis en expertise om conflictsignalen van patiënten en/of naasten te herkennen en te hanteren, waardoor conflicten onopgelost blijven.

Bemiddeling in levenseindesituaties kan mensen helpen om zich (opnieuw) met elkaar te verbinden en bevrijd te voelen. Als bemiddelaars willen we mensen helpen om elkaar de hand te reiken, zodat ze in vrede afscheid kunnen nemen.


De film 'Rozen van barmhartigheid' van Leo De Bock kan je hier bekijken.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Désirée Seghers
4 jaar geleden

Thanks for sharing. Ik vind deze reportage aangrijpend. Terug naar de essentie. Ruimte creëren voor wat komt. Luisteren zodat naar boven komt wat naar boven moet komen. En de verbinding wordt mogelijk. Thanks.

Johan
4 jaar geleden

wat een indringend portret
en waar iets die moeilijk is ook mooilijk kan zijn