Boek 'Klein geluk als je ziek bent' vermeldt ConnFinity vzw

Gepubliceerd op 4 november 2020 om 13:03

Het boek 'Klein geluk als je ziek bent' (Inge Jager en Maria Grijpma) sluit aan bij de visie van de Positieve Gezondheid.

 

Positieve Gezondheid

Deze visie legt het accent niet op de ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid kiest dus voor een bredere kijk op gezondheid, en is uitgewerkt in 6 dimensies:

 1. lichaamsfuncties
 2. mentaal welbevinden
 3. zingeving
 4. kwaliteit van leven
 5. meedoen
 6. dagelijks functioneren

Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

 

Positieve Gezondheid in de ouderenzorg

Ook in de zorg voor ouderen krijgt Positieve Gezondheid steeds meer aandacht. Aan de hand van het 'spinnenweb' met de 6 dimensies wordt met de oudere gesproken over hoe het leven nu is. Vaak komen er onverwachte dingen naar boven. Dat kan van alles zijn: een conflict in de familiekring, geldzorgen, spijt van iets, een grote wens die om vervulling vraagt. Het spinnenweb invullen biedt een moment om bij het leven stil te staan en keuzes te maken.

Juist tijdens de laatste levensfase is het belangrijk om te praten over wat zinvol is en wat kan helpen om goed terug te kijken op het leven.’

Machteld Huber (grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid): ‘In Canada is daarvoor een prachtig idee ontwikkeld: dignity variety. De kern is dat je iemand tegen het einde van het leven vraagt: wat zou jij anderen aan lessen willen meegeven die het leven jou heeft geleerd? Het is een prachtige vraag waarmee je iemand kan helpen om over het eigen leven na te denken. Je spreekt iemands wijsheid aan. Gebleken is dat angst en pijn bij mensen daardoor verminderen.’

 

Recepten voor Klein Geluk & ConnFinity

Het boek staat vol met Recepten voor Klein Geluk. Deze recepten zijn gebaseerd op de zes
dimensies van Positieve Gezondheid. Eén van de recepten is bedoeld om mensen te helpen praten over de naderende dood. Hier wordt onder meer verwezen naar ConnFinity vzw. ConnFinity bevordert bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde, en maakt op die manier mogelijk dat mensen zich (opnieuw) met elkaar verbinden voor het afscheid.

 

'Klein geluk als je ziek bent', Inge Jager en Maria Grijpma, uitgeverij Ankh Hermes in Utrecht.

 

Links en bronnen

 

 • Download hieronder:
  • het recept Praten over de naderende dood, met verwijzing naar ConnFinity vzw
  • het gespreksinstrument  (spinnenweb met de 6 dimensies)
Klein Geluk Als Je Ziek Bent Praten Over De Naderende Dood
PDF – 145,7 KB 616 downloads
Klein Geluk Als Je Ziek Bent NL Gespreksinstrument IPH Spinnenweb Met Aspecten Met Onderbalk
Afbeelding – 1,1 MB 588 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.