Als ik mag sterven, mag ik dan ook “versterven”?

Gepubliceerd op 7 april 2021 om 15:19

Hoe wil ik sterven? Vragen en bezorgdheden.

Een mens ontwikkelt zijn visie over leven en sterven door verschillende gebeurtenissen en trajecten doorheen de tijd. Ervaringen met de dood beïnvloeden je mening in de positieve of negatieve zin.

Mensen die lijden, onder welke vorm dan ook, willen op een bepaald moment een keuze maken om te sterven. Dit zorgt dan voor veel vragen en veel bezorgheden:

  • Hoe zal mijn leven eindigen… wat wil ik eigenlijk?
  • Laat ik de natuur zijn weg volgen of neem ik het heft in eigen handen en stap ik eruit als ik mijn ziekte niet meer kan dragen?
  • Wat zijn de gevolgen hiervan voor de mensen die ik liefheb?
  • Wie beslist er of ik mag sterven? Geboren worden kost tijd, dus sterven ook.
  • Hoe kan ik de regie in eigen handen nemen?


Irma verlangde naar de dood en beschouwde haar leven als voltooid. De balans tussen 'levensverwachting' enerzijds en 'verwachting van het leven' anderzijds was onherstelbaar verstoord. De geestkrachtige Irma besloot om de regie in eigen handen te nemen door te stoppen met eten en drinken om door ”versterven” te overlijden.


Het besluit om te stoppen met eten of drinken is het begin van een zelfgekozen palliatief traject of zelfgekozen levenseinde.
Als we het voorbeeld van Irma even erbij nemen, wat betekent versterven voor haar en voor de mensen rondom haar? Voor familie/aanverwanten, voor de hulpverleners, ….


Wat betekent bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen?

De omschrijving “bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen” veronderstelt een besluit dat iemand neemt om niet meer te eten en te drinken, met als doel het levenseinde te bespoedigen. Hieronder wordt ook verstaan het afwijzen van eten en drinken dat wordt aangereikt en het afwijzen van kunstmatige voeding en vocht.


Wat betekent versterven voor familie/aanverwanten?

Bij deze manier van sterven wordt vaak het beeld opgeroepen van de hongerstakers die niet medisch worden begeleid.
Familie ervaart het geven van vocht en voeding, soms met enige dwang, als een uiting van betrokkenheid bij de zieke en uiting van liefde voor hem/haar. Dit is vaak – naar hun gevoel – het enige wat ze nog kunnen doen tijdens de lange uren dat ze aan het sterfbed vertoeven. Het nalaten van deze handeling voelt voor de naasten aan als een gebrek aan liefde en/of verwaarlozing.


Wat betekent versterven voor hulpverleners?

Bij hulpverleners kan dit een psychologisch probleem zijn om de patiënt die niet meer wil eten of drinken met rust te laten. De symbolische betekenis van een onaangeroerd bord eten of een kom soep heeft een impact op de drijfveer van goede zorg bieden.


Hoe kunnen we alle spelers met elkaar verbinden?

Onwetendheid leidt vaak tot onbegrip en misverstanden tussen de verschillende spelers in het verhaal. Confrontatie met de eindigheid van het leven is op zich al een hele stap, en zeker als er een keuze wordt gemaakt om dit te zelf te willen beëindigen.
Praten helpt en creëert openheid naar en van elkaar. Wat maakt het dat het zo moeilijk is om de keuze te aanvaarden? Wat maakt het zo lastig om erover te praten?


Bemiddeling kan een leidraad zijn om alle partijen aan tafel te krijgen en het onderwerp bespreekbaar te stellen. Het kan mensen dichterbij brengen door op een neutrale manier ieders verhaal te beluisteren zodat er een verbinding ontstaat. Het kan het taboe doorbreken zodat alle spelers zich opgelucht voelen dat ze begrepen worden. Dit geldt niet in het minst voor de persoon die de wens tot versterven heeft geuit.


Zou het niet fijn zijn om in verbondenheid de regie van het leven te kunnen afsluiten?


Auteur:
Tania Demuynck
Bemiddelaar en docent – ConnFinity vzw

Erkend bemiddelaar in sociale zaken
Verpleegkundige

 

Wil je meer te weten komen over het aanbod van ConnFinity en wat we concreet voor jou kunnen betekenen? Neem dan hier contact met ons op voor meer informatie.


"ConnFinity bevordert bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde, en maakt op die manier mogelijk dat mensen zich (opnieuw) met elkaar verbinden voor het afscheid."

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.