Conflicten bij het levenseinde voorkomen: het belang van goede communicatie bij erfplanning

Gepubliceerd op 8 mei 2021 om 21:52

Ieder huisje heeft zijn kruisje. En het is stil waar het nooit waait. Oude Vlaamse gezegden om aan te geven dat er in iedere familie wel gevoeligheden, conflicten of moeilijkheden zijn, ook al weet de buitenwereld daar niets van.

bezorgdheid


Bij ouders leeft er soms een grote bezorgdheid over wat er zal gebeuren als zij er niet meer zijn. Mogelijks zullen spanningen escaleren als zij niet langer de vrede kunnen bewaren. Of misschien zal de zorg die zij dragen voor een hulpbehoevend persoon niet meer voldoende ingevuld worden na hun dood. Het kan ook zijn dat er ruzie ontstaat bij de verdeling van hun nalatenschap.
Dat alles zet mensen aan om vooraf de nodige schikkingen te treffen.

erfovereenkomsten


Sinds 2019 is het mogelijk om samen met kinderen, kleinkinderen en stiefkinderen aan tafel te zitten en samen een erfovereenkomst te ondertekenen. Zo kan er gewerkt worden aan een verdeling van de nalatenschap die voor iedereen correct en fair aanvoelt. Er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het gegeven dat het ene kind dankzij de ouders dure studies kon volgen, of een ander kind een woning ter beschikking kreeg. Stiefkinderen die samen met de eigen kinderen opgevoed zijn, kunnen evenwaardige erfgenamen worden. De zorg voor een gehandicapt kind kan via zo’n overeenkomst veilig gesteld worden. Daartoe mag je van de gebruikelijke spelregels in het erfrecht afwijken zoals bijvoorbeeld het wettelijk voorbehouden gedeelte van de eigen kinderen.
Naast het gegeven dat er met een erfovereenkomst meer mogelijk is, is een groot voordeel ook dat de regeling met iedereen vooraf doorgesproken is, waardoor de kans op verrassingen en conflicten na het overlijden aanzienlijk verkleint.

vermogensplanning


Naast de erfovereenkomst kan er ook via een testament, huwelijkscontract of schenkingen aan vermogensplanning gedaan worden.
Vermogensplanning is een technisch complexe materie die bovendien onderhevig is aan wetswijzigingen.

recente wetswijzigingen in verband met duolegaat


Zo was er vroeger de interessante formule van het duolegaat waarbij je een deel van je nalatenschap bij testament aan een goed doel schonk. De organisatie met het goede doel nam dan de erfbelasting van de volledige nalatenschap op zich, waardoor de andere erfgenamen uiteindelijk ‘netto’ meer overhielden. Sommige erfgenamen zoals broers en zussen of vrienden, betalen in Vlaanderen immers 25 tot 55% belasting op de verkregen erfenis.
Voor sterfgevallen vanaf 1 juli 2021, is de formule van het duolegaat helaas niet meer mogelijk, zelfs indien het voordien in een testament opgenomen was. Ter compensatie heeft de wetgever in de ‘vriendenerfenis’ voorzien: tot 15.000 euro kunnen één of meerdere erfgenamen aangeduid worden als ‘vrienden’, waardoor ze net als partners en kinderen of (achter)kleinkinderen genieten van het gunstigere tarief van 3 %. Goede doelen moeten op hun deel geen belasting meer betalen.

juridisch


Omwille van de complexiteit van de materie raden we altijd een notaris of andere expert in vermogensplanning aan om de gewenste regeling juridisch uit te werken, maar een goede erfplanning is meer dan een juridisch correct document!

evenwichtig en fair


Een goede erfplanning is vooral ook een schikking die als evenwichtig en fair ervaren wordt door de betrokkenen. Daarom is het van belang om hierover goed te communiceren met je familie. Uiteraard beslis je als erflater uiteindelijk zelf welke schikkingen je al dan niet treft. Maar als je conflicten wenst te vermijden is luisteren, ieders behoeften erkennen en helder uitleggen waarom je voor een bepaalde oplossing kiest, van wezenlijk belang.

communicatie rond erfplanning


Als bemiddelaars bij het levenseinde bieden we een warm en menselijk kader aan om je te begeleiden bij die gesprekken en bij het oplossen van mogelijke conflicten. We helpen om jouw uiteindelijke intenties helder op papier te krijgen. Vervolgens kan dat papier met een gerust hart aan een juridisch expert toevertrouwd worden om het nodige te doen.

 

Auteur:

Anja Glabeke
Bemiddelaar en docent - ConnFinity vzw
 
Erkend bemiddelaar in familiale zaken
Coach en rouwbegeleider - Iza-men

 

Wil je meer te weten komen over het aanbod van ConnFinity en wat we concreet voor jou kunnen betekenen? Neem dan hier contact met ons op voor meer informatie.


"ConnFinity bevordert bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde, en maakt op die manier mogelijk dat mensen zich (opnieuw) met elkaar verbinden voor het afscheid."

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.